top of page
Search

Datu aizsardzības speciālists kā pakalpojums – kāds ir uzņēmuma ieguvums?

Mēs visi zinām, ka Vispārīgā Datu Aizsardzības regula (VDAR), jeb labāk pazīstama kā GDPR, nenosaka, ka datu aizsardzības speciālista (DAS) iecelšana uzņēmumā ir obligāta, tomēr saskaņā ar labāko praksi ir nepieciešama viena kvalificēta persona, kas rūpētos par datu privātuma jautājumiem neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un darbinieku skaita. Šajā rakstā apskatīsim, kāpēc ir nepieciešams datu aizsardzības speciālists (tālāk - DAS) un kas ir labāks – iekšējais DAS vai ārējais?

Daudzi uzņēmumi labprāt redzētu šādu speciālistu savas komandas sastāvā, tomēr augsti kvalificēti speciālisti ir dārgi, kā dēļ biežākais risinājums uzņēmumos ir par datu aizsardzības speciālistu iecelt jau esošu darbinieku. Taču tā ir lielākā un populārākā problēma, jo GDPR atbilstība nav tikai ķeksīša ievilkšana, bet arī reāllaika izaicinājumu, problēmu un vaicājumu risināšana. VDAR atbilstības nodrošināšanai ir jāieceļ persona, kas ir kompetenta datu privātuma jomā, nevis jebkurš darbinieks.

VDAR jeb GDPR un visas lietas, kas saistītas ar datu privātumu, ir kaut kas, kas prasa plašākas zināšanas un laiku, lai pilnībā iedziļinātos šajā tēmā. Un to noteikti ir grūti izdarīt, ja uzņēmuma DAS ir persona, kurai ir citi ikdienas uzdevumi.

Lai sniegtu jums īsu ieskatu datu aizsardzības speciālista ikdienas pienākumos, piedāvājam ieskatu vien dažos no ikdienas darba uzdevumiem:

  • Dažādu departamentu informēšana un konsultēšana par to, kā ievērot datu privātumu, piemēram, pārdošanas un mārketinga nodaļas, lai nodrošinātu datu subjekta tiesību ievērošanu, veicot ikdienas uzdevumus.

  • Palīdzēt datu pārzinim izpildīt datu apstrādes pienākumus, ko tas veic, kontrolēt datu drošību un nodrošināt, ka uzņēmuma datu apstrādātāji ievēro VDAR nosacījumus;

  • Veikt datu apstrādes ietekmes novērtējumus, lai pārliecinātos, ka ieviestā datu apstrāde nerada vai nepalielina privātuma riskus uzņēmumam, tā darbiniekiem un klientiem.

  • Datu apstrādes līgumu izveide un pārraudzīšana, kā arī pārliecināšanās, ka darbinieki zina, kā apstrādāt klientu datus saskaņā ar līgumu.

  • VDAR (GDPR) apmācību izveide un vadīšana.

  • Datu subjekta pieprasījumu apstrādāšana un sazināšanās ar datu aizsardzības iestādēm.

  • Datu privātuma labākās prakses ievērošana un tās ieviešana uzņēmumā.

  • Pārliecināties, ka visa iekšējā un ārējā dokumentācija ir atjaunināta, un veikt nepieciešamās izmaiņas, pēc nepieciešamības.

Šie ir tikai daži no pienākumiem, kas DAS jāveic ikdienā, un no mūsu personīgās pieredzes zinām, ka tā ir laikietilpīga rutīna, kas prasa būt vienmēr informētiem par jaunākajām tendencēm un likuma prasībām.
Veicot VDAR (GDPR) auditus, nereti redzam, ka datu privātumam pieiet formāli. Tiek izmantoti ne tikai dokumentu paraugi, kas veidoti pēc “viens der visiem” principiem, bet darbiniekiem nav arī centralizētas pieejas informācijai par datu privātumu, datu apstrādes darbībām un tam, kā tiek organizēti visi ar datu drošību saistītie jautājumi. Tā ir milzīga problēma, kas rada lielu risku uzņēmuma vispārējai drošībai un atbilstībai VDAR. Ņemot vērā iepriekšminēto, mēs iesakām ļoti nopietni izvērtēt, kurš ir atbildīgs par datu privātumu jūsu uzņēmumā.

Ir lieliski, ja jūsu uzņēmums ir pieņēmis darbā pilna laika darbinieku, kurš ieņem datu aizsardzības speciālista amatu un kuram ir pietiekama kompetence un var cieši sekot visam, kas saistīts ar datu privātumu, tomēr šajā gadījumā ir būtiski uzsvērt datu aizsardzības speciālista autonomijas nozīmīgumu. Lai veiktu iepriekš izklāstītos uzdevumus, personai, kurai ir piešķirts šis amats ir jābūt autonomai, ko var būt grūti paveikt ar iekšēju DAS, kas visbiežāk būs kāda departamenta vai nodaļas vadītāja pakļautībā. Iekšējais DAS, pirmkārt, ir darbinieks, tādējādi tieši pakļauts vadības rīkojumiem, otrkārt, tiek plaši diskutēts vai uzņēmums var nodrošināt, ka šāda darbinieka ikdienas loma nav pretrunā ar DAS pienākumiem (piemēram, vadības rīkojumu dēļ vai uzstādīto, sasniedzamo mērķu dēļ), un, visbeidzot, cilvēku uzticība ārējam konsultantam bieži vien ir augstāka, jo tas spēj kritiskāk novērtēt visus riskus, nesatraucoties par uzņēmuma iekšējo attiecību dinamiku. Štatā esošs darbinieks biežāk var “pievērt acis” uz kolēģu neizdarību, nepilnvērtīgu procesu veikšanu vai pieļautajām kļūdām, nevēloties kolēģiem uzlikt papildus pienākumus vai aizrādīt, pat apzinoties, ka pat mazākās nobīdes no apstiprinātajiem datu aizsardzības procesiem var uzņēmumam radīt nopietnus reputācijas un finanšu riskus.

Savukārt, ja runājam par datu aizsardzības speciālistu kā ārpakalpojumu, autonomija nav problēma, jo persona var objektīvi bez problēmām ieviest un uzraudzīt VDAR atbilstību, ļaujot atrast labākos veidus, kā savienot biznesa mērķus ar datu privātuma mērķiem. Tā ir arī lieliska alternatīva organizācijām, kurām nav nepieciešams pilna laika DAS savā uzņēmumā, jo ar ārēju DAS jums ir iespēja izmantot speciālista pakalpojumus tik daudz un tik bieži, cik nepieciešams, un jums nav jāuztraucas par milzīgiem izdevumiem.

Un visbeidzot – ārējo DAS pienākums ir vienmēr būt informētiem par visiem nozares jaunumiem un izmaiņām likumdošanā, kas uzņēmumā nozīmētam DAS var paslīdēt garām citu pienākumu dēļ. Atrodoties nepārtrauktā nozares jaunumu plūsmā, ārpakalpojuma nodrošinātais DAS var piedāvāt jaunu skatu no malas jūsu uzņēmumā jau esošajai praksei, dokumentācijai un vispārējai privātuma programmai, kā arī var palīdzēt aizpildīt nepilnības, ieviest visu trūkstošos aspektus un sasniegt pilnvērtīgu atbilstību VDAR. Tas jums ļauj lieki nesatraukties un izbaudīt procesu bez stresa!

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page