top of page
MicrosoftTeams-image (7).png

Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Ne vienmēr uzņēmumam ir pietiekami daudz personāla resursu vai pietiekama kvalifikācija, lai izpildītu visas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR jeb GDPR) prasības, kas jāievēro uzņēmējdarbības veicējiem. Tādēļ piedāvājam risinājumu, kas ļauj Jūsu uzņēmumam pilnvērtīgi sagatavoties datu auditiem un aizsargā Jūsu biznesu no finansiāliem, reputācijas un drošības riskiem.

Pakalpojumu apraksts

Cena

1. posms

 • Sākotnējais risku novērtējums un atzinums par datu aizsardzības līmeni uzņēmumā

 • Klienta iekšējo procesu un dokumentācijas izpēte

 • Pastāvīgas konsultācijas un palīdzība ikdienas datu aizsardzības jautājumos

 • Klienta informēšana par datu aizsardzības aktualitātēm

Sākot no 500 EUR/mēn.

2. posms 

 • Datu aizsardzības risinājumu ieviešana pēc izstrādātā plāna.

 • Plāna uzdevumu sadale.

 • Dokumentu izstrāde un sagatavošana vai papildināšana.

 • Iekšējo procesu sakārtošana.

 • Pastāvīgas konsultācijas un palīdzība ikdienas datu aizsardzības jautājumos

 • Klienta informēšana par datu aizsardzības aktualitātēm.

3. posms

 • Pastāvīgas konsultācijas un palīdzība ikdienas datu aizsardzības jautājumos.

 • Ik ceturksni pārbaude par datu aizsardzības risinājumu ieviešanas progresu.

 • Klienta informēšana par datu aizsardzības aktualitātēm.

 • Iespējams uzsākt pēc pirmo 2 posmu realizācijas.

Sākot no 500 EUR/mēn.

Sākot no 200 EUR/mēn.

bottom of page