top of page

MODULIS 5

Daudzās nozarēs ikdienā nākas sastapties ar divu lielu "vaļu" mijiedarbību - GDPR un AML, kas bieži vien uzņēmuma procesos rada vairāk jautājumu nekā atbilžu. Kas ir svarīgāks un kādās situācijās viena no regulām ir noteicošā? Vai klientam ir tiesības nesniegt savus datus AML pārbaudēm, atsaucoties uz GDPR? Uzziniet kritiskāko informāciju, jūsu pienākumus un atbildību abu regulējumu ietvaros.

student-online-learning-from-home.jpg

IZPĒTI

GDPR UN AML MIJIEDARBĪBA

Anchor 1

Kursa saturs

01

Kas ir uzskatāms par AML likuma subjektu.

03

Datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis AML kontekstā.

05

Datu subjektu tiesības kontekstā ar AML prasībām.

07

Kā rīkoties, ja klients negrib sniegt savus datus AML pārbaudei un atsaucas uz GDPR?

09

Kā nodrošināt datu aizsardzību?

02

VID vadlīnijas attiecībā uz AML prasībām GDPR kontekstā.

04

GDPR principi AML kontekstā.

06

Uz riskiem balstīta pieeja un kā tas korelē ar personas datu apstrādi.

08

VID pārbaudes un klientu datu glabāšana.

Modulis 1

VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS

REGULAS CEĻVEDIS

Tas kas jāzina ikvienam jūsu uzņēmuma darbiniekam.

Modulis 2

DATU APSTRĀDES REĢISTRS UN CITI SAISTOŠIE DOKUMENTI

Tas kas jāzina departamentu vadītājiem un tiem, kuri ikdienā cieši strādā ar datiem.

bottom of page