top of page

MODULIS 4

AML noteikumu pārkāpumi iesaistītajam uzņēmumam var radīt vairākus riskus: reputācijas, juridiskos un saimnieciskās darbības. Šobrīd šo noteikumu ievērošana ir tik svarīga kā vēl nekad. Apmāciet savus darbiniekus par AML pamatjautājumiem, kas jāpārzina ikvienam.

AML PAMATI

Anchor 1
close-up-woman-hands-typing-tablet-checking-financial-graphs-standing-start-up-office-late

PĀRLIECINIES

Kursa saturs

01

Kas ir AML/CTF?

03

Kā AML ietekmē darbinieku, pat ja uzņēmums nav likuma subjekts?

05

COVID-19 radītie izaicinājumi AML jomā.

07

Lielākie un aktuālie AML skandāli un CTF gadījumi. Piemērotie sodi.

09

Kas ir Moneyval? Moneyval Latvijas izvērtējums un tā sekas.

02

Kādas ir ML/TF atšķirības? ML shēmu piemēri.

04

Kāda ir darbinieka personīgā atbildība?

06

Nodokļi un AML.

08

Kas ir FID? FID statistika.

10

Kas ir sankcijas un kāda ir to ietekme uz uzņēmumiem, kas nav likuma subjekti? Sankciju aktualitātes šobrīd.

Modulis 1

VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS

REGULAS CEĻVEDIS

Tas kas jāzina ikvienam jūsu uzņēmuma darbiniekam.

Modulis 5

AML UN GDPR MIJIEDARĪBA

Tas kas jāzina nozaru pārstāvjiem, kas ir AML likuma subjekti, kā arī tiem kas ikdienā strādā ar AML.

bottom of page