top of page

MODULIS 3

Uzraudzības iestādes Latvijā veic aktīvus pārbaudes reidus, kā arī izskata iesniegtās sūdzības. Analizējot uzņēmēju pieredzi un pārkāpumus, par kuriem piemēroti reāli naudas sodi, iespējams izdarīt būtiskus secinājumus un mācīties no tiem. Ikviena pārbaude ir stress gan uzņēmumam, gan tā darbiniekiem. Gaidīta vai negaidīta pārbaude – būtiskākais faktors ir iepriekš apmācīti un pārbaudēm sagatavoti darbinieki!

young-business-people-modern-office-working-solution-having-meeting-about-new-project.jpg

PĀRBAUDI

PĀRBAUDES UN AUDITI

Anchor 1

Kursa saturs

01

Uzņēmumu visbiežāk pieļautās kļūdas.

03

Kā sagatavot visus uzņēmuma darbiniekus pārbaudei.

05

Pārskatatbildība. Kādus dokumentus inspekcija var prasīt pārbaudē.

07

Ietekme uz datu aizsardzību (NIDA) kā risku analīzes rīku.

09

Termiņi, cik ilgā laika posmā kāds var celt prasību tiesā pret uzņēmumu.

02

Tipiskākās darbinieku kļūdas pārbaudes laikā.

04

Uzraudzības iestādes ierašanās iemesli.

06

Darbinieku iepazīstināšana ar iekšējo procesu un datu apstrādes noteikumiem.

08

Kurš un kā atbildēs par uzņēmumam piemēroto sodu.

Modulis 1

VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS

REGULAS CEĻVEDIS

Tas kas jāzina ikvienam jūsu uzņēmuma darbiniekam.

Modulis 2

DATU APSTRĀDES REĢISTRS UN CITI SAISTOŠIE DOKUMENTI

Tas kas jāzina departamentu vadītājiem un tiem, kuri ikdienā cieši strādā ar datiem.

bottom of page