top of page

MODULIS 2

Aprakstīt kādu procesu un savienot to ar darbībām, ko ik dienu veic kolēģi, ir liels izaicinājums. Pārmērīgi liels dokumentu skaits var novest pie haosa tāpat kā dokumentu trūkums. Tāpēc ir būtiski atrast līdzsvaru, dokumentēt tiešām nepieciešamo un spēt izstāstīt saviem kolēģiem, ko tieši no viņiem sagaidi un kādam nolūkam. 

group-people-working-out-business-plan-office.jpg

REĢISTRĒ

DATU APSTRĀDES REĢISTRS UN CITI SAISTOŠIE DOKUMENTI

Anchor 1

Kursa saturs

01

Kā noteikt vai ir nepieciešams datu apstrādes reģistrs.

03

Informācijas iegūšana par datu apstrādi no citiem darbiniekiem.

05

Kā mazināt visbiežāk novērotos riskus.

07

Datu apstrādē iesaistīto pušu pienākumi un atbildība.

09

Kā izveidot regulai atbilstošos dokumentus.

02

Kā pareizi izveidot reģistru un reģistrēt veiktās datu apstrādes darbības.

04

Efektīva datu apstrādes risku izvērtēšana un analīze.

06

Personu datu apstrādes reģistra uzturētāja izvēle.

08

Obligātie un labās prakses iekšējie dokumenti.

Modulis 1

VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS

REGULAS CEĻVEDIS

Tas kas jāzina ikvienam jūsu uzņēmuma darbiniekam.

Modulis 3

PĀRBAUDES UN AUDITI

Tas kas jāzina uzņēmuma un departamentu vadītājiem un par datu drošību atbildīgajām personām.

bottom of page