top of page

MODULIS 1

Datu regulā lietoto jēdzienu un noteikumu labirints ne katram ir pa spēkam, taču visiem nepieciešams zināt gan datu apstrādes un glabāšanas pamatprasības, gan nepieciešamos piesardzības mehānismus. VDAR praktiskā izpratne un pielietojums, datu apstrādes pamatprincipi un praktiski par to, kā uzņēmums nodrošina datu subjekta tiesības tikt aizmirstam, kļūdu analītika un uzdevumi.

VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS CEĻVEDIS

Anchor 1
Picture2-600x400.jpg

IZZINI

Kursa saturs

01

Vispārīgās datu aizsardzības regulas jēdzieni

03

Situācija Latvijā. Praktiski izaicinājumi un risinājumi. 

05

Kā praktiski pārtraukt personas datu apstrādi.

07

Vienkāršs ABC uzņēmuma datu apstrādē.

09

Kā rīkoties datu noplūdes un apstrādes pārkāpumu gadījumā.

02

Ieguvumi, saprotot un ievērojot regulas prasības

04

Kā nodrošināt pamatotu datu apstrādi, tās legālie pamatojumi.

06

Datu subjekta tiesības un to robežas.

08

Kā atbildēt uz saņemtajiem datu izsniegšanas un dzēšanas pieprasījumiem.

Modulis 2

DATU APSTRĀDES REĢISTRS UN CITI SAISTOŠIE DOKUMENTI

Tas kas jāzina departamentu vadītājiem un tiem, kuri ikdienā cieši strādā ar datiem.

Modulis 3

PĀRBAUDES UN AUDITI

Tas kas jāzina uzņēmuma un departamentu vadītājiem un par datu drošību atbildīgajām personām.

bottom of page