top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

SQUALIO SIA, reģ. Nr 40103280237, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV-1010, Latvija (tālrunis: +37167509900, e-pasts: dpo@squalio.com) (turpmāk, SQUALIO) ir apņēmies ievērot nepieciešamību aizsargāt jūsu privātumu un personas datus, un tādēļ tā ir izstrādājusi šo Privātuma politiku, izskaidrojot, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kā arī jūsu tiesības attiecībā uz veidu, kā tiek vākti un izmantoti jūsu personas dati.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Šī privātuma politika ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulas Nr. Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

KĀPĒC MĒS VĀCAM, UZGLABĀJAM UN
APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

Jūsu dati tiek ievākti, lai:

• lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un sniegtu jums informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem;

• Sagatavotu anonīmu statistiku par vietnes izmantošanu;

• Nodrošinātu pakalpojumus;

• Nodrošināt klientu atbalstu;

• Analizēt klienta intereses, lai izprastu klientu un tirgus vajadzības, izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām.

 

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar regulā noteiktajiem principiem. SQUALIO darbinieki un apakšuzņēmēji izmanto datus tikai iepriekšminētajiem mērķiem un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI?

Par šo datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis ir SQUALIO SIA, reģ. Nr. 40103280237 , juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV-1010, Latvija tālrunis: +37167509900, e-pasts: dpo@squalio.com (turpmāk - Pārzinis). Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: dpo@squalio.com.

SQUALIO darbiniekiem, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir pienākums šos datus apstrādāt saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem, tikai šeit minētajiem mērķiem un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai (piemēram, iegūtos personas datus izmantot tikai mērķiem, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu klientam, ja šāds pakalpojums ir pieprasīts).

 

Tikai attiecīgi pilnvaroti SQUALIO darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgajās sistēmās.

 

Datu apstrādātājs, kas atbild par šādu datu apstrādi:

Preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas nolūkos – SQUALIO SIA.

KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM?

Izmantojot “Sazinies ar mums” – uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs,  apmeklētāja ziņa.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs saglabāsim personas datus, klientu un biznesa informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai:

• Sniegtu produktus, pakalpojumus un informāciju, ko jūs vai jūsu organizācija ir pieprasījusi.

• Lai sazinātos ar jums saistībā ar jūsu pieprasījumu.

KĀ JŪS VARAT PIEKĻŪT SAVIEM DATIEM, PĀRBAUDĪT TO PRECIZITĀTI UN TOS LABOT?

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par saviem personas datiem, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un labot vai  atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā dzēst savus personas datus.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotās pūles, lai nodrošinātu jums atbilstošu piekļuvi jūsu personas datiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc jūsu piekļuves pieprasījuma saņemšanas.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no SQUALIO pasta sūtījumiem, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: dpo@squalio.com vai squalio@squalio.com.

Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, pirms informācijas sniegšanas par jūsu pieprasītajiem personas datiem mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti.

KUR VĒRSTIES JAUTĀJUMU VAI SŪDZĪBU GADĪJUMĀ?

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot savus personas datus, kā arī sūdzību un konfliktu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: dpo@squalio.com .

 

Sūdzību saņemšanas gadījumā mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, kā arī informāciju, kas ir sūdzības pamatā. Mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju, lai izskatītu jūsu sūdzību un nosūtītu jums atbildi, tiklīdz jūsu sūdzība tiks izskatīta.

Pēdējie atjauninājumi ieviesti 2022.gada 16.martā

bottom of page