top of page
Apmācības sākums

PIRMĀ UN VIENĪGĀ ONLINE DATU DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS APMĀCĪBAS PROGRAMMA
UZŅĒMUMU DARBINIEKIEM

Organized Files

Jau 2021.gadā tika paziņots – pārkāpējus sodīs, nevis brīdinās. Un te būtiski atcerēties iespējamos soda apmērus – līdz 20 000 000 EUR vai līdz 4% no uzņēmuma kopējā, visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā apgrozījuma.

Datu valsts inspekcijas statistika Vispārīgās datu aizsardzības regulas otrajā pastāvēšanas gadā liecina, ka kopumā saņemtas 2442 sūdzības, veiktas 552 pārbaudes un 42 gadījumos piemērots sods. Nopietnākie pārkāpumi saistīti ar konfidencialitātes neievērošanu, informācijas nesniegšanu personai par tās datu izmantošanu, personas datu nelikumīga apstrāde un nesadarbošanās ar Datu valsts inspekciju.

Mūsu datu privātuma un aizsardzības apmācību moduļi veidoti, lai jūsu uzņēmuma darbinieki ar jau esošām zināšanām un prasmēm gūst sev noderīgo un uzzina jauno, kas kalpos jūsu uzņēmuma biznesa mērķiem un attīstībai.

Na_Nov_28.jpg

Datu regulā lietoto jēdzienu un noteikumu labirints ne katram ir pa spēkam, taču visiem nepieciešams zināt gan datu apstrādes un glabāšanas pamatprasības, gan nepieciešamos piesardzības mehānismus. Šis modulis ietver to pamatinformāciju, kas jāzina ikvienam jūsu uzņēmuma darbiniekam.

97.jpg

Pārmērīgi liels dokumentu skaits var novest pie haosa gluži tāpat kā dokumentu trūkums, tāpēc būtiski ir atrast līdzsvaru – dokumentēt tiešām nepieciešamo un spēt izstāstīt saviem kolēģiem, kas no viņiem un kādam nolūkam tiek sagaidīts. Aprakstīt kādu procesu un savienot to ar darbībām, ko ikdienā veic kolēģis, ir liels izaicinājums.

11121.jpg

Analizējot citu valstu pieredzi un pārkāpumus, par kuriem piemēroti reāli naudas sodi, iespējams izdarīt būtiskus secinājumus un mācīties no tiem. Ikviena pārbaude ir stress gan uzņēmumam, gan tā darbiniekiem. Gaidīta vai negaidīta pārbaude – iepriekš apmācīti un pārbaudēm sagatavoti darbinieki!

Apmācības

Apmācības sastāv no aptuveni 40 minūšu gara video, kas pieejams tiešsaistes mācību platformā.

Tests

Pēc katra apmācību moduļa apguves darbiniekam jāizpilda tests ar jautājumiem par apgūto tēmu.

Sertifikāts

Pēc sekmīgi izpildīta testa darbinieks saņem sertifikātu par kursa apguvi un var to lejupielādēt.

Pārraudzība

Apmācību koordinatoram pieejama informācija par darbinieku pieslēgšanās laikiem, sekmēm, progresu.

CENA

Cenas par vienu moduli vienam darbiniekam:

  • līdz 10 darbiniekiem - no 50 EUR

  • Līdz 50 darbiniekiem - no 20 EUR

  • 50 - 100 darbinieki - no 15 EUR

  • 100+ darbinieki - no 7 EUR

PERSONALIZĀCIJA

Katru apmācību moduli piedāvājam pielāgot Jūsu uzņēmuma vajadzībām, akcentējot tieši Jūsu nozarei un darbības specifikai svarīgāko.

Jums ir iespēja pielāgot arī:

  • Testa jautājumu saturu,

  • To daudzumu,

  • To cik reizes darbiniekam ir atļauts aizpildīt testu,

  • Un kāds pareizo atbilžu skaits jeb atzīme, kvalificē darbinieku sertifikāta saņemšanai.

Anna Cimoška

Datu aizsardzības pakalpojumu nodrošina Anna Cimoška, datu aizsardzības risinājumu konsultante biznesa klientiem, kas izglītību ieguvusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, iegūstot maģistra grādu jurisprudencē, kā arī jurista kvalifikāciju. Anna ir specializējusies datu aizsardzībā un strādā šajā jomā kopš 2019. gada, tādējādi gūstot praktisku pieredzi datu aizsardzības prasību nodrošināšanā un ieviešanā, dokumentācijas izstrādē, datu drošības auditu veikšanā (tostarp sadarbībā ar IT speciālistiem), kā arī apmācību izstrādē gan valsts, gan privātajā sektorā. Ņemot vērā datu aizsardzības prasību specifiku, Anna ir uzkrājusi arī atbilstošu pieredzi IT drošībā, lai datu aizsardzības jautājumos spētu konsultēt klientus gan no juridiskā, gan tehniskā aspekta.

Aleksandrs Frolovs

Aleksandrs Frolovs, CGEIT, CISA, MCSE, DPO.

Aleksandram ir vairāk nekā 15 gadu pieredze IT jomā, kas ietver IT un drošības projektu vadību, realizāciju, uzņēmumu konsultācijas IT stratēģijas un attīstības jautājumos. Aleksandram ir maģistra grāds Informācijas tehnoloģijās, kā arī vairāki industrijā atzītie sertifikāti: CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT (kopš 2014. gada); CISA - Certified Information Systems Auditor (kopš 2009. gada); Personas datu aizsardzības speciālists (kopš 2017. gada).

bottom of page