MicrosoftTeams-image (7).png

Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Ne vienmēr uzņēmumam ir pietiekami daudz personāla resursu vai pietiekama kvalifikācija, lai izpildītu visas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības, kas jāievēro uzņēmējdarbības veicējiem. Tādēļ piedāvājam risinājumu, kas ļauj Jūsu uzņēmumam pilnvērtīgi sagatavoties datu auditiem un aizsargā Jūsu biznesu no finansiāliem, reputācijas un drošības riskiem.

Pakalpojumu apraksts

Cena

6 mēnešu programma

 • Sākotnējais risku novērtējums un atzinums.

 • Klienta konsultēšana personas datu drošības jautājumos, ikdienas palīdzība.

 • Klienta esošo dokumentu paraugu izpēte – ārējās attiecības.

 • Klienta iekšējo procesu izpēte – politikas, procesi, vadlīnijas.

 • Minimālā programma: 6 mēneši.

 • Par papildus samaksu, iespēja veikt darbinieku apmācību.

6-12 mēnešu programma

 • VDAR atbilstības risinājumu plāna izstrāde.

 • Plāna uzdevumu sadale.

 • Dokumentu izstrāde un sagatavošana vai papildināšana.

 • Iekšējo procesu sakārtošana.

 • Plāna izpildes starppārbaudes vienu reizi mēnesī.

 • Pastāvīgas konsultācijas un palīdzība ikdienas jautājumos, kas saistīti ar VDAR.

 • Iespējams realizēt tikai pēc 6 mēnešu programmas.

Atbilstības uzturēšana

 • Pastāvīga palīdzība ikdienas jautājumos, kas saistīti ar VDAR.

 • Konsultācijas par personas datu drošību.

 • Reizi ceturksnī VDAR plāna izpildes pārbaude.

 • Iespējams uzsākt pēc 12 mēnešu programmas realizācijas.

 • Pamata cenā ietilpst 4 konsultācijas stundas.

Sākot no 200 EUR/mēn.

Sākot no 200 EUR/mēn.

Sākot no 200 EUR/mēn.