top of page
user-people-network-circuit-board-link-connection-technology.jpg

Tiešsaistes apmācības

Kas ir šodien visaktuālākais datu aizsardzībā? Tā nav VDAR pantu citēšana, bet gan laba datu apstrādes un aprites prakse un zināšanas kā kļūdas novērst. Sodi, protams, ir būtisks motivators, tomēr lielāks uzsvars ir uz Tava biznesa vērtību kopumā – cilvēki, procesi, zināšanas, tas viss palīdz vai var kaitēt. Zinot, ka laiks ir nauda, piedāvājam ērtu un vienkāršu veidu kā nodrošināt darbinieku apmācību, samazinot uzņēmuma finanšu, drošības un reputācijas riskus. Mūsu piedāvātās tiešsaistes apmācības ļauj jums noseg kritiskākaos datu drošības riskus - VDAR jeb GDPR prasību ievērošanu, AML un KYC iespējamos pārkāpumus un kiberdrošības jautājumus.

Organized Files

01

Datu regulā lietoto jēdzienu un noteikumu labirints ne katram ir pa spēkam, taču visiem nepieciešams zināt gan datu apstrādes un glabāšanas pamatprasības, gan nepieciešamos piesardzības mehānismus. Šis modulis ietver to pamatinformāciju, kas jāzina ikvienam jūsu uzņēmuma darbiniekam.

02

Pārmērīgi liels dokumentu skaits var novest pie haosa gluži tāpat kā dokumentu trūkums, tāpēc būtiski ir atrast līdzsvaru – dokumentēt tiešām nepieciešamo un spēt izstāstīt saviem kolēģiem, kas no viņiem un kādam nolūkam tiek sagaidīts. Aprakstīt kādu procesu un savienot to ar darbībām, ko ikdienā veic kolēģis, ir liels izaicinājums.

Image by Carlos Muza
Reviewing Reports at Desk

03

Analizējot citu valstu pieredzi un pārkāpumus, par kuriem piemēroti reāli naudas sodi, iespējams izdarīt būtiskus secinājumus un mācīties no tiem. Ikviena pārbaude ir stress gan uzņēmumam, gan tā darbiniekiem. Gaidīta vai negaidīta pārbaude – iepriekš apmācīti un pārbaudēm sagatavoti darbinieki!

04

AML jeb NILLTPFN (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana) noteikumu pārkāpumi iesaistītajam uzņēmumam var radīt vairākus riskus: reputācijas, juridiskos un saimnieciskās darbības. Šobrīd šo noteikumu ievērošana ir tik svarīga kā vēl nekad. Sankciju saraksti tiek atjaunoti katru dienu, parādās arvien jaunas organizācijas, kas izmanto nelegālus veidus, lai gūtu peļņu un tiek radītas jaunas tehnoloģijas, lai veiktu šos noziegumus. Apmāciet savus darbiniekus par svarīgākajiem pamatjautājumiem, kas jāpārzina ikvienam, lai neapzināti nekļūtu par AML subjektiem.

Flexible Payment Planning

06

KIBERDROŠĪBA

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

fingerprint-scanning-secure-access-cybersecurity-technology-data-network.jpg
Two men sit in front of each other

05

Daudzās nozarēs ikdienā nākas sastapties ar divu lielu "vaļu" mijiedarbību - GDPR jeb VDAR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) un AML jeb jeb NILLTPFN (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana) nosacījumiem, kas bieži vien uzņēmuma procesos rada vairāk jautājumu nekā atbilžu. Kas ir svarīgāks un kādās situācijās viena no regulām ir noteicošā? Vai klientam ir tiesības nesniegts savus datus AML pārbaudēm, atsaucoties uz GDPR? Uzziniet kritiskāko informāciju, jūsu pienākumus un atbildību abu regulējumu ietvaros.

bottom of page