top of page
SQUALIO_logo_all-white.png
lock-icons-virtual-screen-data-protection-concept.jpg

Jūsu galvenais palīgs datu aizsardzībā

Kas ir šodien visaktuālākais datu aizsardzības prasību piemērošanā? Tā nav likuma pantu citēšana, bet gan laba datu apstrādes un aprites prakse, kibedrošības draudu savlaicīga novēršana un aktuālas darbinieku zināšanas kā novērst datu noplūdes riskus. Galvenais ir Jūsu biznesa vērtība – cilvēki, procesi, zināšanas, tas viss palīdz vai var kaitēt.

DATU AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI

Mūsu zināšanas - jūsu sirdsmiers!

Pakalpojumi

Mūsu VDAR, AML un kiberdrošības  apmācību moduļi veidoti tā, lai jūsu uzņēmuma darbinieki gūst sev maksimāli noderīgu informāciju un uzzina jauno, kas kalpos jūsu uzņēmuma biznesa mērķiem un attīstībai.

Veicam pilnu uzņēmuma VDAR (GDPR) atbilstības novērtējumu. Tas ne vien sniegs informāciju par pastāvošajiem riskiem, bet arī palīdzēs izvērtēt, kādi pasākumi ir jāveic, lai uzņēmuma dati būtu drošībā un lai novērstu negaidītu datu zādzību vai noplūdi, kas var radīt ievērojamus reputācijas un finanšu zaudējumus.

Datu aizsardzības speciālista ārpakalpojums, kas ļauj jūsu uzņēmumā nodrošināt visas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, izvairoties no datu pārkāpumu radītajiem riskiem. 

Apmācības

DARBINIEKU APMĀCĪBA

Datu regulā lietoto jēdzienu un noteikumu labirints, datu reģistra izveide un auditu radītais stress ne katram ir pa spēkam, taču visiem uzņēmuma darbiniekiem nepieciešams zināt viņu atbildībā esošo datu drošības riskus un atbilstoši savai atbildībai, apzināties - kas ir viņa pienākums.

AML jeb NILLTPFN (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana) noteikumu pārkāpumi iesaistītajam uzņēmumam var radīt milzu zaudējumus, ja vien darbinieki nav savlaicīgi apmācīti atpazīt riskus.

Kiberdrošības

apmācības

Kiberuzbrukumi, informācijas noplūdes un citi ar tehnoloģijām saistītie riski ir kļuvuši par organizāciju ikdienas apdraudējumu. Būtisku pienesumu organizācijas drošībā sniedz zinoši darbinieki, kas apzinās drošības riskus, spēj tos laikus manīt, kā arī zina, kā rīkoties incidentu gadījumā.

KĀ NOTIEK TIEŠSAISTES APMĀCĪBAS?

All Videos

Sazinies ar mums!

Anna Cimoška
+371 67 509 900
anna.cimoska@squalio.com

Paldies par jūsu ziņu!

Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Contact us
bottom of page