SQUALIO_logo_all-white.png
MicrosoftTeams-image (7).png

Datu aizsardzības speciālista pakalpojums

Kas ir šodien visaktuālākais datu aizsardzības prasību piemērošanā? Tā nav VDAR pantu citēšana, bet gan laba datu apstrādes un aprites prakse un zināšanas kā kļūdas novērst. Sodi, protams, ir būtisks motivators, tomēr lielāks uzsvars ir uz Jūsu biznesa vērtību kopumā – cilvēki, procesi, zināšanas, tas viss palīdz vai var kaitēt.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI

Mūsu zināšanas - jūsu sirdsmiers!

 

Mūsu datu privātuma un aizsardzības apmācību moduļi veidoti, lai jūsu uzņēmuma darbinieki ar jau esošām zināšanām un prasmēm gūst sev noderīgo un uzzina jauno, kas kalpos jūsu uzņēmuma biznesa mērķiem un attīstībai.

Audits

Veicam pilnu uzņēmuma GDPR atbilstības novērtējumu. Tas ne vien sniegs informāciju par pastāvošajiem riskiem, bet arī palīdzēs izvērtēt, kādi pasākumi ir jāveic, lai uzņēmuma dati būtu drošībā un lai novērstu negaidītu datu zādzību vai noplūdi, kas var radīt ievērojamus reputācijas un finanšu zaudējumus.

Datu aizsardzības speciālista ārpakalpojums, kas ļauj jūsu uzņēmumā nodrošināt visas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, izvairoties no datu pārkāpumu radītajiem riskiem. 

 

DARBINIEKU APMĀCĪBA

MODULIS 1

Vispārīgais ceļvedis

Datu regulā lietoto jēdzienu un noteikumu labirints ne katram ir pa spēkam, taču visiem nepieciešams zināt gan datu apstrādes un glabāšanas pamatprasības, gan nepieciešamos piesardzības mehānismus.

MODULIS 2

Datu reģistrs un citi dokumenti

Pārmērīgi liels dokumentu skaits var novest pie haosa gluži tāpat kā dokumentu trūkums, tāpēc būtiski ir atrast līdzsvaru – dokumentēt tiešām nepieciešamo un spēt izstāstīt saviem kolēģiem, kas no viņiem un kādam nolūkam tiek sagaidīts.

MODULIS 3

Pārbaudes un auditi

 Ikviena pārbaude ir stress gan uzņēmumam, gan tā darbiniekiem. Gaidīta vai negaidīta pārbaude – iepriekš apmācīti un pārbaudēm sagatavoti darbinieki ir galvenā atslēga tam, lai pārbaudes noritētu bez lieka stresa.

MODULIS 4

AML pamati

AML noteikumu pārkāpumi iesaistītajam uzņēmumam var radīt vairākus riskus: reputācijas, juridiskos un saimnieciskās darbības. Šobrīd šo noteikumu ievērošana ir tik svarīga kā vēl nekad. Apmāciet savus darbiniekus par AML pamatjautājumiem, kas jāpārzina ikvienam.

MODULIS 5

GDPR un AML mijiedarbība

Kas ir svarīgāks un kādās situācijās viena no regulām ir noteicošā? Vai klientam ir tiesības nesniegts savus datus AML pārbaudēm, atsaucoties uz GDPR? Uzziniet kritiskāko informāciju, jūsu pienākumus un atbildību abu regulējumu ietvaros.

All Videos

Sazinies ar mums!

Elizabete Kolomenska
+371 67 509 900
elizabete.kolomenska@squalio.com

Paldies par jūsu ziņu!

Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!